Ipe / Lapacho

Hlavní země původu ipe dřeva na terasy: dřevo se vyskytuje nesouvisle v Jižní a Střední Americe a také v karibské oblasti. Většinou je známé jako Ipe, ale označuje se také jako lapacho a ironwood. Stromy dorůstají do výšky 45 m.

Dřevo Ipe je světle až tmavě čokoládově hnědé, občas přechází do olivově hnědého odstínu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Dřevo Ipe je všeobecně pokládáno za pevné a velmi tvrdé. Vlákno je sice přímé, ale též spirálově uložené, což může někdy způsobovat obtížnější opracovatelnost, obzvláště kvůli nepravidelné textuře měnící se z jemné na střední.

Ipe je velice těžké dřevo, s hustotou po vysušení až 1200 kg/m3. Je v každém ohledu velmi trvanlivé a po vysušení je stabilní. Díky vysoké tvrdosti a díky vysoké hustotě a vysokému obsahu ve dřevě obsažených látek má dlouhou životnost. Tyto ve dřevě obsažené látky mohou zpomalovat schnutí a zamezovat dostatečnému přilnutí barvy. Proto je velmi vhodné dřevo Ipe před první úpravou nechat min. 2 - 3 měsíce zvětrat. Po této době pro zachování původní barvy je vhodné dřevo ošetřit a jako nejvhodnější ošetření doporučujeme 2 nátěry. Tak můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit.

Široké možnosti využití zahrnují výrobu venkovních teras, stavbu lodních palub, zábradlí a trupů lodí. Tato dřevina je také používána ve stavebnictví.

Technické vlastnosti

1. Název a čeleď

mezinárodní název
Ipe
latinský název
Tabebuia spp.
čeleď
Bignoniaceae
původ
Střední Amerika a Jižní Amerika

2. Popis dřeva

běl
výrazně oddělená, žlutobílá (4 - 8 cm)
jádro
zelenohnědé až hnědé
vlákna
vlnitá až silně vlnitá
textura
střední

Pokud jsou prkna vzduchosuchá, značně sesychají, což může mít za důsledek nestejnou či menší šíři prken vůči původně udávaných 145, 120 či 90 mm. Pod vlivem atmosférických podminek docházi u dřeva k vytváření patiny je to přirozený proces horní vrstvy. Na povrchu se pak vytvoří stříbrný povlak, který nemá za následek snížení technických parametrů dřeva a procesu biologické stárnutí. V zájmu zachování přirozené barvy a poskytnotí další ochrany se doporučuje Pravidelné užívání zvláštní péči olejů určených pro venkovní dřevěné konstrukce. Rekonstrukce terasy by mělo být provedeno dvakrát ročně.

3. Technické údaje

Průměrná hmotnost čerstvého
1300 kg/m²
Průměrná hmotnost při 12% víhkosti
1050 kg/m²
Tongenciální sesychání
64%
Radiální sesychání
5,1%
Pevnost v tlaku
95 N/mm²
Pevnost v ohybu
184 N/mm²
Modul pružnosti
18800 N/mm²
Bod nasycení vláken
20%

4. Zpracování

Řezání
jednoduché, ale vyžaduje velkou sílu
Sušení
pomalé nízké riziko deformace a trhlin
Šroubováni/sbíjení
dobré, pro vruty nutné předvrtání
Zpracování
dobré

5. Odolnost

Houby
Vysoká odolnost
Termiti
Vysoká odolnost
Hmyz
Trvalá
Trida odolnosti
třída 1. velmi odolný (na evropské poměry)

Ipe má velmi vysokou přirozenou odolnost vůči biodegradaci a obsahuje horní 5 použití třídy (dřevo je neustále vystaven mořské vodě). Trvanlivost dřeva ve venkovní zahradní architektuře je stanovena na 30-50 rok.

6. Vady

Dovolené vady v 10% všech částí: trhliny, pryskyřice kapes, suky, běl, stopy obrábění. Praskání vláken, což vede trhlinám, rozdily v barvě, lehké zakřivení, a další zkreslení nejsou považována za vadu dřeva.

Ipe (lapacho) terasová prkna je produkt 100% prirodní a hygroskopický. Drevo z vody s okolního prostredí a expanduje v deštivém počasí a zachycuje vodu a smršťuje během horkých letních dnů. skutečná šířka a tloušťka prkna se může lišit až o cca 6% z fakturovaných rozměrů . Dřevo při použití venku je vystaveno extrémním povětrnostním podmínkám jako výsledek může měknout, deformovat se, výbuch a změnit jejich velikost - jsou přirozené procesy dřeva a nemůže být důvodem reklamace.

Dřevo není jednotný materiál a každé prkno má individuální vlastnosti, v závislosti na podmínkách, za kterých strom rostl. | v lese odvozené ze stejného zdroje, může mít i jinou strukturů a barvu.

Materiál by měl být kontrolován před instalací. Jakékoliv poškození nebo nesrovnalosti by měly být oznámeny prodávajícímu před instalací. Začátek instalace znamená přijetí technického stavu a vzhled materiálu. Montáž by měla být provedeno odborníkem. Instalace musí být v souladu s montážními pokyny. Návod k instalaci můžete stáhnout skenování kódu nebo návštěva OR www.dlh-czech.cz/navody.html

7. Speciální klimatické podminky

Tyto výrobky jsou dodávány s tím, že zákazník je obeznámen s vlastnostmi dřeva a ujistil se, že místo pro montáž a podmínky převládající tam jsou vhodné pro daný druh. Za určitých klimatických podmínek Ipe se muže chovat jinak, než bylo popsáno výše. Pro více informací, obratte se na svého prodejce.