Garapa

Garapa je dřevo kterému se také říká brazilský jasan je listnatá dřevina s vysokou trvanlivostí. Garapa pochází převážně z Jižní Ameriky z Brazílie. Garapa je světle žlutohnědé dřevo, které na vzduchu na povrchu částečně tmavne na středně hnědou barvu a má převážně přímé vláknění.

Garapa má hustotu po vysušení od 800 do 1000 kg/m³, průměrně 900 kg/m³. Suší se pomalu a při použití má dobrou stabilitu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené, nejsou však silně markantní. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a vysokému obsahu ve dřevě obsažených látek. Ty mohou zpomalovat schnutí a zamezovat dostatečnému přilnutí barvy. Proto je velmi vhodné dřevo Garapa před první úpravou nechat min. 2 až 3 měsíce zvětrat. S terasovým olejem Remmer na Garapa můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Při aplikaci nátěru postupujte přesně dle pokynů uvedených na obalu. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečné stabilní podkladní konstrukce. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.

Dřevo Garapa je velmi trvanlivé. Rozhodně si zasluhuje svoji skvělou pověst, kterou mu vynesla jeho pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnlivých atmosférických podmínkách a vynikající dekorativní vzhled. Široké možnosti využití zahrnují výrobu venkovních teras, stavbu lodních palub, zábradlí a trupů lodí. Je také používána v truhlařině na schodiště a obklady, v docích a přístavech na mola apod. a na zahradní nábytek.

Technické vlastnosti

1. Název a čeleď

mezinárodní název
Garapa, Grapia
latinský název
Apuleia leiocarpa, Apuleia praecox
čeleď
Leguminosae
původ
Střední Amerika a Jižní Amerika

2. Popis dřeva

běl
bílá / nažloutlá
jádro
žluté
vlákna
rovná
textura
jemná

Pokud jsou prkna Garapa vzduchosuchá, značně sesychají, což může mít za důsledek nestejnou či menší šíři prken vůči původně udávaných 145, 120 či 90 mm. Pod vlivem atmosférických podmínek docházi u dřeva k vytváření patiny je to přirozený proces horní vrstvy. Na povrchu se pak vytvoří stříbrný povlak, který nemá za následek snížení technických parametrů dřeva a procesu biologické stárnutí.

V zájmu zachování přirozené barvy a poskytnotí další ochrany se doporučuje Pravidelné užívání zvláštní péči olejů určených pro venkovní dřevěné konstrukce. Rekonstrukce terasy by mělo být provedeno dvakrát ročně.

3. Technické údaje

Průměrná hmotnost čerstvého
865 kg/m 3
Průměrná hotnost při 12 % vlhkosti
790 kg/m3
Tangenciální sesychání
9 %
Radiální sesychání
5 %
Pevnost v tlaku
165 N/mm2
Pevnost v ohybu
184 N/mm 2
Modul pružnosti
18800 N/mm 2 Bod nasycení vláken
12 %

4. Zpracování

Řezaní
jednoduché, ale vyžaduje velkou sílu
Sušení
pomalé nízké riziko deformace a trhlin
Šroubovaní/sbijení
dobré, pro vruty nutné předvrtání
Zpracování
dobré

5. Odolnost

Houby
Vysoká odolnost
Termiti
Vysoká odolnost
Hmyz
Trvalé
Třída odolnosti
třída 1 velmi odolný (na evrobské poměry)

Garapa ma velmi vysokou přirozenou odolnost vůči biodegradaci, Je na horní hranicy 5 třídy použití (dřevo je neustále vystavené mořské vodě). Trvandlivost dřeva ve venkovní zahradní architektuře je stanoven v rozmezi 30 - 50 let.

6. Vady

Dovolené vady v 10 % všech častí: trhliny, pryskyřičné kapsy, suky, běl, stopy po obrábění. Praskaní vláken, což vede k trhliná, rozdíl v barvě, lehké zakřivení a ani další zkreslení nejsou považovany za vadu dřeva.

Garapa terasová prkna jsou produkt 100% přírodní a hygroskopicky. Dřevo z vody s okolního prostředí expanduje v deštivém počasí zachycuje vodu a smrštuje se během horkých letních dnů. Skutečná šířka a tloušťka prkna se muže lišit až o cca 6 % z fakturovaných rozměrů. Dřevo při použití venku je vystaveno extremním povetrnostním podmínkám jeho výsledkem může měknout, deformovat se, praskat a změnit velikost - jsou to přirozené procesy dřeva a toto nemůže být důvodem reklamace.

Dřevo není jednotný materiál a každe prkno má individuální vlastnosti, v zavislosti na podmínkách, za kterých strom rostl. I z lese odtěženého ze stejného zdroje, může mít i jinou struktůru a barvu.

Materiál by měl být překontrolován před instalací (montáží). Jakékoliv poškození nebo nesrovnalosti by měli být oznámeny prodávajícímu před instalací. Začátek instalace zanamená přijetí technického stavu a vzhledu materiálu. Montáž by měla být provedena odborníkem. Instalace musí být v souladu s montážními pokyny.

7 . Speciální klimatické podmínky

Tyto výroby jsou dodávany s tím, že je zákazník obeznámen s valstnostmi dřeva a ujistil se, že místo pro montáž a podmínky převladající tam jsou vhodné pro daný druh. Za určitých klimatických podmínek Merbau se může chovat jinak, než je popsáno výše. Pro více informací, se obrďte na svého prodejce.